skip to Main Content
Elektronisk  Musikk  –  Den  Moderne  Musikken

Elektronisk musikk – den moderne musikken

Det er ikke så mange som har kunnskap om moderne musikk! Det er ganske avansert, dersom man ser på dagens artister som Kygo. De som ikke følger med, og heller har vokst opp med klassiske artister som The Beatles, vil nok slite med denne sjangeren. Det er ikke bare selve musikken, men teknologien bak, som er avansert. Dette betyr ikke at musikken er bedre eller nødvendigvis viser kvalitet, men faktisk kan det motsatte være tilfelle, at musikken blir for upersonlig og abstrakt, og i verste fall falsk. Det er ikke tvil om at elektronisk musikk er billigere å produsere enn annen standard kvalitetsmusikk, av den grunn at man slipper å bruke så mye penger på artisten og kan kreere fiktive stemmer.

Elektronisk musikk og dagens samfunn

Elektronisk musikk eller EDM (electronic dance music) er musikk som egentlig er lansert for fest og som skal få folk til å danse. Artister som Avicii, Kygo og Swedish House Mafia har bidratt til denne musikken. Med denne musikkteknologien er det mulig å skape musikk hjemmefra med PC-en, og lansere det via sosiale medier. Det vil da bli enklere å lansere seg som artist, og veien til suksess er kort.

Dans er en viktig del av den elektroniske musikken, og artister og produsenter blir mer og mer opptatt av å lage party-stemning og få folk ut på gulvet. Musikken blir derfor annerledes. Man hører gjennom dagens moderne musikk at latinsk og spansk musikk blir mer og mer populært, og det rytmiske er viktig. Hvis man ser på Melodi Grand Prix ser man også at musikken her forandres. Beats, rytme og dans skal uttrykkes, og det visuelle scenebildet forandres.

Når man starter sitt eget selskap som produsent og artist må man ta seg av økonomi og fakturere som privatperson. Mange artister har en manager som tar seg av dette. Musikk og penger henger nøye sammen, og investorer tenker markedsmuligheter når de skal promotere en artist.

Hvordan blir musikkfaget i skolen påvirket av elektronisk musikk? Musikk blir mer og mer avansert, og det er ikke enkelt for skolen å følge med i den digitale utviklingen. Dessuten koster det penger. Musikkundervisningen blir ofte tilsidesatt til fordel for andre fag, og det er krevende å være en dyktig musikklærer. Kanskje derfor er det mangel på nok musikklærere i skolen, fordi mange lærere ser det som ekstra krevende å være musikklærer og velger dermed andre fag. Musikkfaget handler ikke lenger om å kunne synge en sang eller spille gitar, man jobber mer tverrfaglig med musikk i prosjektsammenheng. Elever med utagerende oppførsel blir ofte valgt som rollemodeller i slike musikkprosjekt, og musikkfaget blir dermed ikke et fag for alle. Ikke minst er musikkteknologisk utstyr dyrt for skolen å få tak i, og musikkundervisningen blir med dette innskrenket.

Back To Top
Total