skip to Main Content
Moderne  Elektronisk  Musikk  –  Hva  Er  Det?

Moderne elektronisk musikk – hva er det?

Det er ikke enkelt å si at elektronisk musikk er gammel og utdatert, da sjangeren i sin helhet ikke oppstod for mer enn noen tiår siden. Det vil si, man begynte å skille mellom elektronisk musikk og musique concrete, allerede på 1950-tallet, med frontfiguren Karlheinz Stockhausen i spissen for «die elektronische musik». Denne musikken var resultat av en genuin interesse og samarbeid mellom aktører i miljøet i Köln på den tiden. Den elektroniske musikken på den tiden var forutbestemt og planlagt ved å ta utgangspunkt i syntetiske lyder. Etter noen tiår kom band som Kraftwerk og Tangerine Dream og enda noen tiår så ser man at den elektroniske musikken har innflytelse på nesten alt som foregår i musikken generelt.

Selv om mange stilarter kan bruke elektroniske virkemidler, er det ikke alltid man definerer dem som elektronisk musikk av den grunn. I dag skiller man mellom elektronisk musikk og andre sjangere på bakgrunn av et spesielt lydbilde og en annen rytme enn annen musikk. Dessuten er fraværet av ordinære instrumenter en av komponentene som gjør at man kan definere elektronisk musikk. Utviklingen fra 80-tallet har vært forrykende, og i dag snakker man like gjerne om laptronica, der musikken i sin helhet er skapt på en bærbar datamaskin, noe som var helt utenkelig bar for noen år siden.

Faktorene i moderne elektronisk musikk

Det er mange faktorer som må nevnes når det kommer til den siste utviklingen innenfor elektronisk musikk. Det ene er at musikk ikke lenger lagres og spilles av på fysiske enheter, men strømmes via Internett. Dette gjør at tilgjengeligheten har økt dramatisk. Det betyr også at man kan kombinere helt nye sjangere og skape nye lydbilder, slik som Avicii og leflingen med country-musikk. Det andre er at man bruker mindre fysiske synthesizere og trommemaskiner for å lage forvrengte lyder, men i stedet bruker software lastet ned på maskiner. Det tredje aspektet er at man i større grad kombinerer både nye og gamle metoder, samt at man også bruker mer ombygninger av andre enheter for å skape nye lyder.

Back To Top
Total