skip to Main Content
Hvordan  Fungerer  CRM-systemet  For  Elektronisk  Musikk?

Hvordan fungerer CRM-systemet for elektronisk musikk?

Det er mye å sette seg inn i når det kommer til markedsføring av egen musikk. For å få best mulig nytte av det, er å ta i bruk tilgjengelig verktøy som stemmer overens med dagens markedsføring. Det er selvsagt viktig som en elektronisk musiker å ha en god kunderelasjonshåndtering, også kjent som customer relationship management (CMR). Det er ulike bruksområder for systemet, men er kanskje mest omtalt som et arbeidsverktøy for oppsøkende selgere innen bedriftsmarkedet (B2B). Kort fortalt så kan CRM-systemet bidra med å forbedre musikkbedriften, for å løfte effektiviteten til nye nivåer for deg som musiker. CRM for musikk har allerede fungert som et optimaliserende verktøy for flere musikere over hele verden.

Hva er CRM?

Først og fremst så er crm systemet en markedsføringsteori som går ut på styring av kunderelasjoner innen egen virksomhet. CRM-systemet fungerer som et elektronisk informasjonssystem for utforming av markedsføringsplan, arbeidsprosesser og programvarer. Fordelen med crm er at alt dette er tilgjengelig mellom deg og kundene dine. Kunderelasjonshåndteringen er et verktøy for å organisere dine kundeforhold, med mulighet for å skreddersy tilbud til dem i tillegg. Systemet leverer gode analyser av for eksempel hvilket publikum, kunder eller produkter som virker mest lønnsomt. Systemet er dermed en flott måte på å kunne beholde publikummet eller kundene dine på. Gjennom systemet kan du dermed starte dagen med en visning av det viktigste på dashbordet. Her får du også innblikk i tilbud, møter og oppgaver. Du får rapporter i henhold til mer tilpassbare datafelter og unike segmenter slik at du kan forutsi utgifter og inntekter med nøyaktighet. CRM-systemets kalender holder deg derfor både oppdatert og forberedt på alt av kommende planer.

Hvordan er CRM lønnsomt for deg som musiker?

Et slikt system er lønnsom for deg som driver på med elektronisk musikk gjennom bruken av undersøkelsesverktøy og beregninger av lønnsomheten ved markedsføringstiltakene. Flere CRM-systemer har disse verktøyene inkludert, for å enkelt holde oversikten for hva som fungerer eller ikke. Det som er viktig å vite er hvor viktig det er å ha et godt system. Tenk på hva publikummets interesse innen elektronisk musikk er? Det finnes flere artister, sanger og mye mer. Hvordan kan du eventuelt beholde interessen deres? Det er akkurat slik CRM-systemet kan virke lønnsomt for deg som musiker. Det skal ikke mye til for å arbeide på et profesjonelt nivå fra datamaskinen i hjemmet. Det beste er jo at dette er et system hvor du ikke trenger noe særlig trening fra før av, da dette er lett å sette seg inn i. Videre så kan du arbeide så mye mer effektivt og spare på tiden. Du kan til og med styre med systemet hvor som helst.

I disse teknologiske hverdager kan nye ting virke skummelt. En ting du kan være klar over er CRM-systemets tre mål:

  • Identifiser, tiltrekk og vinn nye kunder
  • Behold eksisterende kunder
  • Forme nye relasjoner med tidligere kunder
Back To Top
Total